Klachtenregeling

Al onze contacten, uitingen en activiteiten zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin onze dienstverlening in de ogen van onze opdrachtgevers of andere betrokkenen beneden de maat is, kent ons kantoor een klachtenregeling, conform artikel 32 van de verordening accountantsorganisaties.
Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen zijn voor ons heel belangrijk en worden zeer serieus genomen.
U kunt zich hiervoor wenden tot de heer Jan Gerritsen, directeur van JG. De klacht kan gemaild worden naar jan@jgaa.nl. U kunt ook telefonisch contact met hem opnemen.